MUDr. Hana Pastrňáková
Praktický lékař pro děti a dorost

Vítejte na našich stránkách

V zájmu ochrany Vašeho dítěte i Vás před možnou infekcí dodržujte tato pravidla v naší ordinaci:

. Vzhledem k stávající situaci platí následující režim vyšetření : 

    Preventivní vyšetření a očkování v dopoledních hodinách .

    Akutně nemocní po 10 hodině nebo po telefonické dohodě po 12 hodině 

    nebo po individuální domluvě kdykoliv.


· Ke všem vyšetřením se musíte předem objednat (tel.č.:596883106 . Uveďte důvod 

návštěvy lékaře a případný kontakt s infekčně 

nemocným. Telefonujte věcně, stručně.

· K vyšetření se dostavte včas, pokud se na

stanovený termín vyšetření nedostavíte včas, musíte 

se objednat znovu.

· Do prostor zdravotnického zařízení vstupujte až na výzvu personálu a striktně dodržujte jeho pokyny.

· Vstup je povolen pouze objednanému pacientovi, ev. pouze jednomu doprovodu u nezletilých a osob ZTP (výjimka jen po dohodě s lékařem)

· Ve zdravotnickém zařízení jste povinni mít zakryta ústa a nos rouškou. Roušku neodkládejte, při vyšetření úst ji stáhněte pod bradu.

· Vyhněte se maximálně možným způsobem ostatním návštěvníkům zdravotnického zařízení a běžte co nejkratší cestou k ordinaci, do níž jste objednáni.

· Dezinfikujte si ruce před i po návštěvě zdravotnického zařízení. 

· Nedotýkejte se zbytečně povrchů (kliky, nábytek, povrchy dveří, madla, odpadkové koše, ...), pokud to není nezbytně nutné.

· Zajistěte, aby Vaše dítě na nic nesahalo, neběhalo po zdravotnickém zařízení a nevyhledávalo kontakt s dalšími osobami. Malé děti držte u sebe (za ruku, na svém klíně, na sousední židli).

· Ve zdravotnickém zařízení pokud možno nekonzumujte nápoje a jídlo. 

· Při použití WC dodržujte hygienické zásady (spláchněte, umyjte sobě/dítěti ruce vodou a mýdlem, ruce osušte a následně potřete dezinfekčním prostředkem).

· Při smrkání a kýchání používejte jednorázové kapesníky, které si po použití odneste nebo vložte do uzavíratelné nádoby na odpad (nejlépe v zavázaném igelitovém sáčku). Po vysmrkání si umyjte ruce.

· Použité dětské pleny nenechávejte v prostorách zdravotnického zařízení a odneste si je. 

· Vezměte, prosím, na vědomí, že provedení protiepidemických opatření (umytí povrchů, desinfekce, větrání) vyžaduje potřebný čas. 

· Banální zdravotní potíže řešte sami nebo ve sporných případech se poraďte s lékařem telefonicky, e-mailem,... 

· Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky bez závažného důvodu.


Oznámení o změnách najdete v sektoru AKTUALITY