MUDr. Hana Pastrňáková

Praktický lékař pro děti a dorost

Pro zvýšený výskyt respiračních nemocí, tyto vyšetřujeme dopoledne do 11,30. Odpoledne po 12,00 hod. provádíme očkování a preventivní prohlídky.
Provoz ordinace


Z důvodu zvýšeného výskytu mutací onemocnění COVID-19, žádáme pacienty v rámci vzájemné tolerance, vcházejte do ordinace se správně nasazenými respirátory FFP2 a dodržujte 2 metrovou vzdálenost.

Děkujeme  


Ve dnech 6.2-8.2.2023 neordinujeme. Zastupuje MUDr. Jarmil Kotlář. Jen akutní stavy ve svých ordinačních hodinách. Veškeré návštěvy po předchozí telefonické domluvě na času vyšetření.

Děkujeme. 

Upozornění!!!

 Objednejte se, prosím, telefonicky před JAKOUKOLI návštěvou ordinace!

Dodržujte domluvené časy vyšetření, aby nedocházelo ke kumulaci pacientů v čekárně a před ordinací. 

AKUTNÍ návštěvu ordinace konzultujte VŽDY PŘEDEM telefonicky na čísle 596 883 106 !!!

Toto se týká především akutních respiračních infekcí s některými z těchto příznaků -

teplota, kašel, dušnost, bolesti svalů, únavnost, ztráta chuti či čichu, zažívací obtíže...

Každý i akutní klient dostane po telefonické domluvě přesný individuální čas vyšetření !

Nový email

Milí pacienti,

tento e-mail hanapastrnakova-detskylekar@seznam.cz slouží pouze k níže vyjmenovaným účelům:

  • domluva termínů Preventivních prohlídek, očkování a kontrol
  • zasílání oskenovaných formulářů (pacienty) jako příprava před vyplněním lékařkou
  • zasílání oskenovaných lékařských zpráv, propouštěcích zprávK nahlášení karantény ,izolace nebo podezdření na onemocnění covidem se musíte předem objednat (tel.č.: 596883106. 

Uveďte důvod návštěvy lékaře a případný kontakt s infekčně 

nemocným. Telefonujte věcně, stručně.

· K vyšetření se dostavte včas, pokud se na

stanovený termín vyšetření nedostavíte včas, musíte 

se objednat znovu.

· Do prostor zdravotnického zařízení vstupujte až na výzvu personálu a striktně dodržujte jeho pokyny.

· Vstup je povolen pouze objednanému pacientovi, ev. pouze jednomu doprovodu u nezletilých a osob ZTP (výjimka jen po dohodě s lékařem)

· Ve zdravotnickém zařízení jste povinni mít zakryta ústa a nos rouškou. Roušku neodkládejte, při vyšetření úst ji stáhněte pod bradu.

· Vyhněte se maximálně možným způsobem ostatním návštěvníkům zdravotnického zařízení a běžte co nejkratší cestou k ordinaci, do níž jste objednáni.

· Dezinfikujte si ruce před i po návštěvě zdravotnického zařízení. 

· Nedotýkejte se zbytečně povrchů (kliky, nábytek, povrchy dveří, madla, odpadkové koše, ...), pokud to není nezbytně nutné.

· Zajistěte, aby Vaše dítě na nic nesahalo, neběhalo po zdravotnickém zařízení a nevyhledávalo kontakt s dalšími osobami. Malé děti držte u sebe (za ruku, na svém klíně, na sousední židli).

· Ve zdravotnickém zařízení pokud možno nekonzumujte nápoje a jídlo. 

· Při použití WC dodržujte hygienické zásady (spláchněte, umyjte sobě/dítěti ruce vodou a mýdlem, ruce osušte a následně potřete dezinfekčním prostředkem).

· Při smrkání a kýchání používejte jednorázové kapesníky, které si po použití odneste nebo vložte do uzavíratelné nádoby na odpad (nejlépe v zavázaném igelitovém sáčku). Po vysmrkání si umyjte ruce.

· Použité dětské pleny nenechávejte v prostorách zdravotnického zařízení a odneste si je. 

· Vezměte, prosím, na vědomí, že provedení protiepidemických opatření (umytí povrchů, desinfekce, větrání) vyžaduje potřebný čas. 

· Banální zdravotní potíže řešte sami nebo ve sporných případech se poraďte s lékařem telefonicky, e-mailem,... 

· Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky bez závažného důvodu.


Oznámení o změnách najdete v sektoru AKTUALITY